Giá Nhà Đất Đường Giảng Võ Quận Ba Đình Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
290 triệu/m2
6,0%
Căn hộ
67,6 triệu/m2
20,5%
Hẻm, ngõ
153 triệu/m2
6,6%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
307 tr/m2
137 tr/m2
55 tr/m2
264 tr/m2
07/2020
322 tr/m2 4.89%
136 tr/m2 0.73%
58 tr/m2 5.45%
264 tr/m2 0
08/2020
334 tr/m2 3.73%
148 tr/m2 8.82%
57 tr/m2 1.72%
264 tr/m2 0
09/2020
301 tr/m2 9.88%
148 tr/m2 0
55 tr/m2 3.51%
264 tr/m2 0
10/2020
299 tr/m2 0.66%
157 tr/m2 6.08%
54 tr/m2 1.82%
264 tr/m2 0
11/2020
281 tr/m2 6.02%
159 tr/m2 1.27%
51 tr/m2 5.56%
283 tr/m2 7.20%
12/2020
264 tr/m2 6.05%
153 tr/m2 3.77%
54 tr/m2 5.88%
tr/m2 100%
01/2021
262 tr/m2 0.76%
144 tr/m2 5.88%
54 tr/m2 0
197 tr/m2
02/2021
258 tr/m2 1.53%
150 tr/m2 4.17%
56 tr/m2 3.70%
tr/m2 100%
03/2021
273 tr/m2 5.81%
143 tr/m2 4.67%
56 tr/m2 0
tr/m2
04/2021
289 tr/m2 5.86%
152 tr/m2 6.29%
67 tr/m2 19.64%
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn