Giá Nhà Đất Đường Hàng Bún Quận Ba Đình Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
440 triệu/m2
4,1%
Căn hộ
triệu/m2
%
Hẻm, ngõ
272 triệu/m2
%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
442 tr/m2
176 tr/m2
tr/m2
tr/m2
07/2020
448 tr/m2 1.36%
176 tr/m2 0
tr/m2
tr/m2
08/2020
429 tr/m2 4.24%
tr/m2 100%
tr/m2
tr/m2
09/2020
411 tr/m2 4.20%
tr/m2
tr/m2
tr/m2
10/2020
424 tr/m2 3.16%
137 tr/m2
tr/m2
tr/m2
11/2020
451 tr/m2 6.37%
tr/m2 100%
tr/m2
tr/m2
12/2020
415 tr/m2 7.98%
289 tr/m2
tr/m2
tr/m2
01/2021
445 tr/m2 7.23%
tr/m2 100%
tr/m2
tr/m2
02/2021
438 tr/m2 1.57%
tr/m2
tr/m2
tr/m2
03/2021
458 tr/m2 4.57%
271 tr/m2
tr/m2
tr/m2
04/2021
439 tr/m2 4.15%
271 tr/m2 0
tr/m2
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn