Giá Nhà Đất Đường Hào Nam Quận Đống Đa Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
257 triệu/m2
3,7%
Căn hộ
27,6 triệu/m2
2,8%
Hẻm, ngõ
133 triệu/m2
1,1%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
222 tr/m2
114 tr/m2
24 tr/m2
212 tr/m2
07/2020
214 tr/m2 3.60%
122 tr/m2 7.02%
27 tr/m2 12.50%
209 tr/m2 1.42%
08/2020
223 tr/m2 4.21%
112 tr/m2 8.20%
17 tr/m2 37.04%
tr/m2 100%
09/2020
215 tr/m2 3.59%
121 tr/m2 8.04%
28 tr/m2 64.71%
184 tr/m2
10/2020
210 tr/m2 2.33%
119 tr/m2 1.65%
29 tr/m2 3.57%
tr/m2 100%
11/2020
222 tr/m2 5.71%
119 tr/m2 0
30 tr/m2 3.45%
tr/m2
12/2020
244 tr/m2 9.91%
123 tr/m2 3.36%
27 tr/m2 10%
tr/m2
01/2021
253 tr/m2 3.69%
126 tr/m2 2.44%
26 tr/m2 3.70%
tr/m2
02/2021
266 tr/m2 5.14%
134 tr/m2 6.35%
26 tr/m2 0
tr/m2
03/2021
266 tr/m2 0
134 tr/m2 0
26 tr/m2 0
tr/m2
04/2021
256 tr/m2 3.76%
133 tr/m2 0.75%
27 tr/m2 3.85%
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn