Giá Nhà Đất Đường Hiệp Thành 17 Quận 12 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
55,1 triệu/m2
9,8%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
65,7 triệu/m2
17,3%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
45 tr/m2
63 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
07/2020
51 tr/m2 13.33%
65 tr/m2 3.17%
- tr/m2
- tr/m2
08/2020
58 tr/m2 13.73%
67 tr/m2 3.08%
- tr/m2
- tr/m2
09/2020
- tr/m2 100%
64 tr/m2 4.48%
- tr/m2
- tr/m2
10/2020
67 tr/m2
66 tr/m2 3.13%
- tr/m2
- tr/m2
11/2020
51 tr/m2 23.88%
69 tr/m2 4.55%
- tr/m2
39 tr/m2
12/2020
52 tr/m2 1.96%
62 tr/m2 10.14%
- tr/m2
- tr/m2 100%
01/2021
55 tr/m2 5.77%
62 tr/m2 0
- tr/m2
33 tr/m2
02/2021
59 tr/m2 7.27%
60 tr/m2 3.23%
- tr/m2
- tr/m2 100%
03/2021
61 tr/m2 3.39%
56 tr/m2 6.67%
- tr/m2
- tr/m2
04/2021
55 tr/m2 9.84%
65 tr/m2 16.07%
- tr/m2
- tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn