Giá Nhà Đất Đường Hồ Thị Kỷ Quận 10 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
198 triệu/m2
17.9%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
153 triệu/m2
4.4%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
224 tr/m2
158 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
07/2020
231 tr/m2 3.13%
157 tr/m2 0.63%
- tr/m2
- tr/m2
08/2020
190 tr/m2 17.75%
160 tr/m2 1.91%
- tr/m2
- tr/m2
09/2020
182 tr/m2 4.21%
151 tr/m2 5.63%
- tr/m2
- tr/m2
10/2020
195 tr/m2 7.14%
156 tr/m2 3.31%
- tr/m2
- tr/m2
11/2020
175 tr/m2 10.26%
148 tr/m2 5.13%
- tr/m2
- tr/m2
12/2020
166 tr/m2 5.14%
144 tr/m2 2.70%
- tr/m2
- tr/m2
01/2021
195 tr/m2 17.47%
146 tr/m2 1.39%
- tr/m2
- tr/m2
02/2021
204 tr/m2 4.62%
152 tr/m2 4.11%
- tr/m2
- tr/m2
03/2021
241 tr/m2 18.14%
146 tr/m2 3.95%
- tr/m2
- tr/m2
04/2021
198 tr/m2 17.84%
152 tr/m2 4.11%
- tr/m2
- tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn