Giá Nhà Đất Đường Hồ Tùng Mậu Bắc Từ Liêm Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền,phố
triệu/m2
%
Căn hộ
28.5 triệu/m2
2%
Hẻm,ngõ
91 triệu/m2
3.1%
Đất
40.4 triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
6/2020
106 tr/m2
77 tr/m2
29 tr/m2
tr/m2
7/2020
tr/m2 100%
81 tr/m2 5.19%
28 tr/m2 3.45%
tr/m2
8/2020
120 tr/m2
84 tr/m2 3.70%
28 tr/m2 0
tr/m2
9/2020
135 tr/m2 12.50%
87 tr/m2 3.57%
27 tr/m2 3.57%
tr/m2
10/2020
137 tr/m2 1.48%
79 tr/m2 9.20%
28 tr/m2 3.70%
tr/m2
11/2020
109 tr/m2 20.44%
90 tr/m2 13.92%
28 tr/m2 0
tr/m2
12/2020
109 tr/m2 0
89 tr/m2 1.11%
27 tr/m2 3.57%
tr/m2
1/2021
95 tr/m2 12.84%
90 tr/m2 1.12%
28 tr/m2 3.70%
tr/m2
2/2021
tr/m2 100%
99 tr/m2 10%
29 tr/m2 3.57%
tr/m2
3/2021
101 tr/m2
93 tr/m2 6.06%
29 tr/m2 0
tr/m2
4/2021
tr/m2 100%
90 tr/m2 3.23%
28 tr/m2 3.45%
40 tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn