Giá Nhà Đất Đường Hoàng Cầu Quận Đống Đa Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
266 triệu/m2
0,8%
Căn hộ
51,6 triệu/m2
10,2%
Hẻm, ngõ
170 triệu/m2
5,7%
Đất
189 triệu/m2
6,7%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
284 tr/m2
163 tr/m2
49 tr/m2
163 tr/m2
07/2020
271 tr/m2 4.58%
165 tr/m2 1.23%
52 tr/m2 6.12%
162 tr/m2 0.61%
08/2020
269 tr/m2 0.74%
153 tr/m2 7.27%
49 tr/m2 5.77%
192 tr/m2 18.52%
09/2020
270 tr/m2 0.37%
154 tr/m2 0.65%
45 tr/m2 8.16%
185 tr/m2 3.65%
10/2020
271 tr/m2 0.37%
170 tr/m2 10.39%
44 tr/m2 2.22%
168 tr/m2 9.19%
11/2020
261 tr/m2 3.69%
169 tr/m2 0.59%
39 tr/m2 11.36%
168 tr/m2 0
12/2020
266 tr/m2 1.92%
167 tr/m2 1.18%
43 tr/m2 10.26%
167 tr/m2 0.60%
01/2021
252 tr/m2 5.26%
159 tr/m2 4.79%
46 tr/m2 6.98%
208 tr/m2 24.55%
02/2021
259 tr/m2 2.78%
155 tr/m2 2.52%
46 tr/m2 0
199 tr/m2 4.33%
03/2021
268 tr/m2 3.47%
160 tr/m2 3.23%
46 tr/m2 0
177 tr/m2 11.06%
04/2021
266 tr/m2 0.75%
170 tr/m2 6.25%
51 tr/m2 10.87%
189 tr/m2 6.78%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn