Giá Nhà Đất Đường Hoàng Công Chất Bắc Từ Liêm Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền,phố
135 triệu/m2
13.3%
Căn hộ
triệu/m2
%
Hẻm,ngõ
triệu/m2
%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
6/2020
97 tr/m2
87 tr/m2
tr/m2
100 tr/m2
7/2020
95 tr/m2 2.06%
87 tr/m2 0
tr/m2
105 tr/m2 5%
8/2020
tr/m2 100%
90 tr/m2 3.45%
tr/m2
105 tr/m2 0
9/2020
tr/m2
90 tr/m2 0
tr/m2
105 tr/m2 0
10/2020
122 tr/m2
87 tr/m2 3.33%
tr/m2
tr/m2 100%
11/2020
121 tr/m2 0.82%
86 tr/m2 1.15%
tr/m2
tr/m2
12/2020
132 tr/m2 9.09%
83 tr/m2 3.49%
tr/m2
tr/m2
1/2021
150 tr/m2 13.64%
tr/m2 100%
tr/m2
tr/m2
2/2021
150 tr/m2 0
85 tr/m2
tr/m2
tr/m2
3/2021
119 tr/m2 20.67%
tr/m2 100%
tr/m2
tr/m2
4/2021
135 tr/m2 13.45%
tr/m2
tr/m2
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn