Giá Nhà Đất Đường Hoàng Đạo Thúy Quận Cầu Giấy Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền,phố
400 triệu/m2
14.3%
Căn hộ
30 triệu/m2
0.9%
Hẻm ,ngõ
triệu/m2
%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
6/2020
393 tr/m2
167 tr/m2
29 tr/m2
tr/m2
7/2020
339 tr/m2 13.74%
167 tr/m2 0
29 tr/m2 0
tr/m2
8/2020
384 tr/m2 13.27%
168 tr/m2 0.60%
29 tr/m2 0
tr/m2
9/2020
341 tr/m2 11.20%
173 tr/m2 2.98%
29 tr/m2 0
tr/m2
10/2020
342 tr/m2 0.29%
173 tr/m2 0
29 tr/m2 0
tr/m2
11/2020
356 tr/m2 4.09%
165 tr/m2 4.62%
29 tr/m2 0
tr/m2
12/2020
336 tr/m2 5.62%
150 tr/m2 9.09%
29 tr/m2 0
tr/m2
1/2021
370 tr/m2 10.12%
150 tr/m2 0
29 tr/m2 0
tr/m2
2/2021
360 tr/m2 2.70%
132 tr/m2 12%
30 tr/m2 3.45%
tr/m2
3/2021
349 tr/m2 3.06%
tr/m2 100%
29 tr/m2 3.33%
tr/m2
4/2021
399 tr/m2 14.33%
tr/m2
30 tr/m2 3.45%
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn