Giá Nhà Đất Đường Hoàng Dư Khương Quận 10 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
257 triệu/m2
3.4%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
169 triệu/m2
0.9%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
246 tr/m2
187 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
07/2020
254 tr/m2 3.25%
193 tr/m2 3.21%
- tr/m2
- tr/m2
08/2020
257 tr/m2 1.18%
184 tr/m2 4.66%
- tr/m2
- tr/m2
09/2020
252 tr/m2 1.95%
184 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2
10/2020
246 tr/m2 2.38%
181 tr/m2 1.63%
- tr/m2
- tr/m2
11/2020
249 tr/m2 1.22%
190 tr/m2 4.97%
- tr/m2
- tr/m2
12/2020
259 tr/m2 4.02%
182 tr/m2 4.21%
- tr/m2
- tr/m2
01/2021
245 tr/m2 5.41%
169 tr/m2 7.14%
- tr/m2
- tr/m2
02/2021
253 tr/m2 3.27%
168 tr/m2 0.59%
- tr/m2
- tr/m2
03/2021
266 tr/m2 5.14%
170 tr/m2 1.19%
- tr/m2
- tr/m2
04/2021
257 tr/m2 3.38%
269 tr/m2 58.24%
- tr/m2
- tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn