Giá Nhà Đất Đường Hoàng Hoa Thám Quận Ba Đình Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
161 triệu/m2
5,5%
Căn hộ
20,1 triệu/m2
%
Hẻm, ngõ
122 triệu/m2
5,9%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
138 tr/m2
99 tr/m2
tr/m2
72 tr/m2
07/2020
138 tr/m2 0
100 tr/m2 1.01%
tr/m2
75 tr/m2 4.17%
08/2020
142 tr/m2 2.90%
111 tr/m2 11%
tr/m2
76 tr/m2 1.33%
09/2020
146 tr/m2 2.82%
115 tr/m2 3.60%
tr/m2
77 tr/m2 1.32%
10/2020
166 tr/m2 13.70%
108 tr/m2 6.09%
tr/m2
82 tr/m2 6.49%
11/2020
178 tr/m2 7.23%
109 tr/m2 0.93%
34 tr/m2
82 tr/m2 0
12/2020
154 tr/m2 13.48%
116 tr/m2 6.42%
34 tr/m2 0
85 tr/m2 3.66%
01/2021
146 tr/m2 5.19%
111 tr/m2 4.31%
34 tr/m2 0
90 tr/m2 5.88%
02/2021
135 tr/m2 7.53%
117 tr/m2 5.41%
tr/m2 100%
tr/m2 100%
03/2021
152 tr/m2 12.59%
115 tr/m2 1.71%
tr/m2
tr/m2
04/2021
160 tr/m2 5.26%
121 tr/m2 5.22%
20 tr/m2
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn