Giá Nhà Đất Đường Hoàng Hoa Thám Quận Ba Đình Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
177 triệu/m2
3,1%
Căn hộ
18,8 triệu/m2
%
Hẻm, ngõ
103 triệu/m2
3,1%
Đất
83 triệu/m2
10,5%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
156 tr/m2
110 tr/m2
22 tr/m2
73 tr/m2
07/2020
158 tr/m2 1.28%
107 tr/m2 2.73%
tr/m2 100%
72 tr/m2 1.37%
08/2020
153 tr/m2 3.16%
102 tr/m2 4.67%
tr/m2
76 tr/m2 5.56%
09/2020
157 tr/m2 2.61%
103 tr/m2 0.98%
tr/m2
76 tr/m2 0
10/2020
163 tr/m2 3.82%
101 tr/m2 1.94%
29 tr/m2
76 tr/m2 0
11/2020
162 tr/m2 0.61%
103 tr/m2 1.98%
tr/m2 100%
76 tr/m2 0
12/2020
155 tr/m2 4.32%
106 tr/m2 2.91%
tr/m2
74 tr/m2 2.63%
01/2021
166 tr/m2 7.10%
103 tr/m2 2.83%
10 tr/m2
74 tr/m2 0
02/2021
171 tr/m2 3.01%
100 tr/m2 2.91%
tr/m2 100%
76 tr/m2 2.70%
03/2021
182 tr/m2 6.43%
100 tr/m2 0
tr/m2
75 tr/m2 1.32%
04/2021
176 tr/m2 3.30%
103 tr/m2 3%
18 tr/m2
82 tr/m2 9.33%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn