Giá Nhà Đất Đường Hồng Bàng Quận 11 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
154 triệu/m2
4,3%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
108 triệu/m2
6,3%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
179 tr/m2
117 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
07/2020
183 tr/m2 2.23%
119 tr/m2 1.71%
- tr/m2
- tr/m2
08/2020
173 tr/m2 5.46%
110 tr/m2 7.56%
- tr/m2
- tr/m2
09/2020
182 tr/m2 5.20%
125 tr/m2 13.64%
- tr/m2
- tr/m2
10/2020
174 tr/m2 4.40%
117 tr/m2 6.40%
- tr/m2
- tr/m2
11/2020
181 tr/m2 4.02%
107 tr/m2 8.55%
- tr/m2
34 tr/m2
12/2020
170 tr/m2 6.08%
117 tr/m2 9.35%
- tr/m2
- tr/m2 100%
01/2021
162 tr/m2 4.71%
123 tr/m2 5.13%
- tr/m2
- tr/m2
02/2021
168 tr/m2 3.70%
124 tr/m2 0.81%
- tr/m2
- tr/m2
03/2021
161 tr/m2 4.17%
115 tr/m2 7.26%
- tr/m2
- tr/m2
04/2021
154 tr/m2 4.35%
107 tr/m2 6.96%
- tr/m2
- tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn