Giá Nhà Đất Đường Hùng Vương Quận 10 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
285 triệu/m2
2.7%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
214 triệu/m2
3.8%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
295 tr/m2
198 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
07/2020
273 tr/m2 7.46%
180 tr/m2 9.09%
- tr/m2
- tr/m2
08/2020
279 tr/m2 2.20%
168 tr/m2 6.67%
- tr/m2
- tr/m2
09/2020
271 tr/m2 2.87%
185 tr/m2 10.12%
- tr/m2
- tr/m2
10/2020
274 tr/m2 1.11%
171 tr/m2 7.57%
- tr/m2
- tr/m2
11/2020
265 tr/m2 3.28%
171 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2
12/2020
310 tr/m2 16.98%
177 tr/m2 3.51%
- tr/m2
- tr/m2
01/2021
281 tr/m2 9.35%
178 tr/m2 0.56%
- tr/m2
- tr/m2
02/2021
283 tr/m2 0.71%
196 tr/m2 10.11%
- tr/m2
- tr/m2
03/2021
277 tr/m2 2.12%
206 tr/m2 5.10%
- tr/m2
- tr/m2
04/2021
285 tr/m2 2.89%
214 tr/m2 3.88%
- tr/m2
- tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn