Giá Nhà Đất Đường Huỳnh Tấn Phát Huyện Nhà Bè Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
69,3 triệu/m2
1,3%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
46,9 triệu/m2
8,0%
Đất
35,3 triệu/m2
3,8%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
67 tr/m2
52 tr/m2
19 tr/m2
30 tr/m2
07/2020
67 tr/m2 0
53 tr/m2 1.92%
20 tr/m2 5.26%
29 tr/m2 3.33%
08/2020
64 tr/m2 4.48%
53 tr/m2 0
22 tr/m2 10%
30 tr/m2 3.45%
09/2020
66 tr/m2 3.13%
50 tr/m2 5.66%
22 tr/m2 0
30 tr/m2 0
10/2020
66 tr/m2 0
50 tr/m2 0
21 tr/m2 4.55%
30 tr/m2 0
11/2020
68 tr/m2 3.03%
49 tr/m2 2%
19 tr/m2 9.52%
29 tr/m2 3.33%
12/2020
71 tr/m2 4.41%
49 tr/m2 0
tr/m2 100%
31 tr/m2 6.90%
01/2021
83 tr/m2 16.90%
51 tr/m2 4.08%
tr/m2
32 tr/m2 3.23%
02/2021
73 tr/m2 12.05%
49 tr/m2 3.92%
tr/m2
33 tr/m2 3.13%
03/2021
68 tr/m2 6.85%
51 tr/m2 4.08%
tr/m2
34 tr/m2 3.03%
04/2021
69 tr/m2 1.47%
46 tr/m2 9.80%
tr/m2
35 tr/m2 2.94%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn