Giá Nhà Đất Đường Huỳnh Tấn Phát -Quận 7 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
130 triệu/m2
2.9%
Căn hộ
57,4 triệu/m2
10.6%
Hẻm, ngõ
62 triệu/m2
4.4%
Đất
37,7 triệu/m2
0.5%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
119 tr/m2
61 tr/m2
40 tr/m2
33 tr/m2
07/2020
119 tr/m2 0
58 tr/m2 4.92%
44 tr/m2 10%
37 tr/m2 12.12%
08/2020
135 tr/m2 13.45%
57 tr/m2 1.72%
44 tr/m2 0
37 tr/m2 0
09/2020
129 tr/m2 4.44%
62 tr/m2 8.77%
47 tr/m2 6.82%
37 tr/m2 0
10/2020
124 tr/m2 3.88%
63 tr/m2 1.61%
49 tr/m2 4.26%
35 tr/m2 5.41%
11/2020
122 tr/m2 1.61%
60 tr/m2 4.76%
51 tr/m2 4.08%
35 tr/m2 0
12/2020
123 tr/m2 0.82%
59 tr/m2 1.67%
51 tr/m2 0
34 tr/m2 2.86%
01/2021
141 tr/m2 14.63%
58 tr/m2 1.69%
45 tr/m2 11.76%
36 tr/m2 5.88%
02/2021
128 tr/m2 9.22%
63 tr/m2 8.62%
46 tr/m2 2.22%
34 tr/m2 5.56%
03/2021
126 tr/m2 1.56%
59 tr/m2 6.35%
51 tr/m2 10.87%
37 tr/m2 8.82%
04/2021
130 tr/m2 3.17%
67 tr/m2 13.56%
57 tr/m2 11.76%
37 tr/m2 0
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn