Giá Nhà Đất Đường Huỳnh Thị Hai Quận 12 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
66,9 triệu/m2
19,1%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
52,6 triệu/m2
2,3%
Đất
35,5 triệu/m2
13,0%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
64 tr/m2
56 tr/m2
- tr/m2
45 tr/m2
07/2020
64 tr/m2 0
51 tr/m2 8.93%
- tr/m2
47 tr/m2 4.44%
08/2020
60 tr/m2 6.25%
49 tr/m2 3.92%
- tr/m2
47 tr/m2 0
09/2020
61 tr/m2 1.67%
48 tr/m2 2.04%
- tr/m2
43 tr/m2 8.51%
10/2020
60 tr/m2 1.64%
48 tr/m2 0
- tr/m2
42 tr/m2 2.33%
11/2020
60 tr/m2 0
48 tr/m2 0
- tr/m2
43 tr/m2 2.38%
12/2020
57 tr/m2 5%
50 tr/m2 4.17%
- tr/m2
42 tr/m2 2.33%
01/2021
60 tr/m2 5.26%
48 tr/m2 4%
- tr/m2
36 tr/m2 14.29%
02/2021
62 tr/m2 3.33%
52 tr/m2 8.33%
- tr/m2
37 tr/m2 2.78%
03/2021
56 tr/m2 9.68%
53 tr/m2 1.92%
- tr/m2
40 tr/m2 8.11%
04/2021
66 tr/m2 17.86%
52 tr/m2 1.89%
- tr/m2
35 tr/m2 12.50%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn