Giá Nhà Đất Đường Kim Mã Quận Ba Đình Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
331 triệu/m2
3,1%
Căn hộ
20,8 triệu/m2
4,1%
Hẻm, ngõ
135 triệu/m2
4,6%
Đất
274 triệu/m2
2,3%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
273 tr/m2
116 tr/m2
23 tr/m2
172 tr/m2
07/2020
279 tr/m2 2.20%
117 tr/m2 0.86%
23 tr/m2 0
172 tr/m2 0
08/2020
286 tr/m2 2.51%
120 tr/m2 2.56%
22 tr/m2 4.35%
190 tr/m2 10.47%
09/2020
308 tr/m2 7.69%
118 tr/m2 1.67%
22 tr/m2 0
213 tr/m2 12.11%
10/2020
318 tr/m2 3.25%
116 tr/m2 1.69%
22 tr/m2 0
182 tr/m2 14.55%
11/2020
308 tr/m2 3.14%
120 tr/m2 3.45%
24 tr/m2 9.09%
209 tr/m2 14.84%
12/2020
304 tr/m2 1.30%
120 tr/m2 0
23 tr/m2 4.17%
210 tr/m2 0.48%
01/2021
297 tr/m2 2.30%
124 tr/m2 3.33%
24 tr/m2 4.35%
197 tr/m2 6.19%
02/2021
334 tr/m2 12.46%
125 tr/m2 0.81%
22 tr/m2 8.33%
tr/m2 100%
03/2021
341 tr/m2 2.10%
128 tr/m2 2.40%
21 tr/m2 4.55%
280 tr/m2
04/2021
330 tr/m2 3.23%
134 tr/m2 4.69%
20 tr/m2 4.76%
274 tr/m2 2.14%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn