Giá Nhà Đất Đường Kim Mã Quận Ba Đình Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
204 triệu/m2
9,3%
Căn hộ
triệu/m2
%
Hẻm, ngõ
182 triệu/m2
1,7%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
254 tr/m2
164 tr/m2
27 tr/m2
101 tr/m2
07/2020
323 tr/m2 27.17%
159 tr/m2 3.05%
tr/m2 100%
109 tr/m2 7.92%
08/2020
288 tr/m2 10.84%
163 tr/m2 2.52%
37 tr/m2
102 tr/m2 6.42%
09/2020
282 tr/m2 2.08%
156 tr/m2 4.29%
37 tr/m2 0
107 tr/m2 4.90%
10/2020
250 tr/m2 11.35%
163 tr/m2 4.49%
31 tr/m2 16.22%
107 tr/m2 0
11/2020
243 tr/m2 2.80%
166 tr/m2 1.84%
37 tr/m2 19.35%
107 tr/m2 0
12/2020
263 tr/m2 8.23%
166 tr/m2 0
29 tr/m2 21.62%
tr/m2 100%
01/2021
238 tr/m2 9.51%
163 tr/m2 1.81%
40 tr/m2 37.93%
tr/m2
02/2021
208 tr/m2 12.61%
162 tr/m2 0.61%
40 tr/m2 0
tr/m2
03/2021
224 tr/m2 7.69%
179 tr/m2 10.49%
40 tr/m2 0
tr/m2
04/2021
203 tr/m2 9.38%
182 tr/m2 1.68%
tr/m2 100%
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn