Giá Nhà Đất Đường Kim Ngưu-Hai Bà Trưng Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
156 triệu/m2
6,8%
Căn hộ
triệu/m2
%
Hẻm, ngõ
91,6 triệu/m2
6,7%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
181 tr/m2
87 tr/m2
tr/m2
tr/m2
07/2020
199 tr/m2 9.94%
82 tr/m2 5.75%
tr/m2
tr/m2
08/2020
193 tr/m2 3.02%
98 tr/m2 19.51%
tr/m2
tr/m2
09/2020
203 tr/m2 5.18%
85 tr/m2 13.27%
tr/m2
tr/m2
10/2020
196 tr/m2 3.45%
83 tr/m2 2.35%
tr/m2
tr/m2
11/2020
199 tr/m2 1.53%
88 tr/m2 6.02%
tr/m2
tr/m2
12/2020
205 tr/m2 3.02%
92 tr/m2 4.55%
tr/m2
tr/m2
01/2021
210 tr/m2 2.44%
92 tr/m2 0
tr/m2
tr/m2
02/2021
188 tr/m2 10.48%
93 tr/m2 1.09%
tr/m2
tr/m2
03/2021
167 tr/m2 11.17%
85 tr/m2 8.60%
tr/m2
tr/m2
04/2021
156 tr/m2 6.59%
91 tr/m2 7.06%
tr/m2
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn