Giá Nhà Đất Đường La Thành Quận Ba Đình Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
198 triệu/m2
%
Căn hộ
triệu/m2
%
Hẻm, ngõ
triệu/m2
%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
217 tr/m2
107 tr/m2
tr/m2
tr/m2
07/2020
217 tr/m2 0
114 tr/m2 6.54%
tr/m2
tr/m2
08/2020
217 tr/m2 0
115 tr/m2 0.88%
tr/m2
tr/m2
09/2020
217 tr/m2 0
123 tr/m2 6.96%
tr/m2
tr/m2
10/2020
220 tr/m2 1.38%
122 tr/m2 0.81%
tr/m2
tr/m2
11/2020
221 tr/m2 0.45%
115 tr/m2 5.74%
tr/m2
tr/m2
12/2020
203 tr/m2 8.14%
113 tr/m2 1.74%
tr/m2
tr/m2
01/2021
213 tr/m2 4.93%
128 tr/m2 13.27%
tr/m2
tr/m2
02/2021
198 tr/m2 7.04%
tr/m2 100%
tr/m2
tr/m2
03/2021
198 tr/m2 0
92 tr/m2
tr/m2
tr/m2
04/2021
198 tr/m2 0
tr/m2 100%
tr/m2
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn