Giá Nhà Đất Đường Lạc Long Quân Quận 11 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
199 triệu/m2
0,6%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
121 triệu/m2
7,4%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
143 tr/m2
111 tr/m2
- tr/m2
29 tr/m2
07/2020
144 tr/m2 0.70%
112 tr/m2 0.90%
- tr/m2
- tr/m2 100%
08/2020
175 tr/m2 21.53%
115 tr/m2 2.68%
- tr/m2
- tr/m2
09/2020
195 tr/m2 11.43%
108 tr/m2 6.09%
- tr/m2
- tr/m2
10/2020
209 tr/m2 7.18%
108 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2
11/2020
203 tr/m2 2.87%
111 tr/m2 2.78%
- tr/m2
- tr/m2
12/2020
205 tr/m2 0.99%
111 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2
01/2021
205 tr/m2 0
108 tr/m2 2.70%
- tr/m2
- tr/m2
02/2021
204 tr/m2 0.49%
102 tr/m2 5.56%
- tr/m2
- tr/m2
03/2021
197 tr/m2 3.43%
112 tr/m2 9.80%
- tr/m2
- tr/m2
04/2021
198 tr/m2 0.51%
120 tr/m2 7.14%
- tr/m2
- tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn