Giá Nhà Đất Đường Lạc Long Quân Quận 11 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
159 triệu/m2
4,6%
Căn hộ
36,1 triệu/m2
2,8%
Hẻm, ngõ
122 triệu/m2
8,6%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
157 tr/m2
119 tr/m2
37 tr/m2
- tr/m2
07/2020
153 tr/m2 2.55%
124 tr/m2 4.20%
37 tr/m2 0
- tr/m2
08/2020
164 tr/m2 7.19%
125 tr/m2 0.81%
38 tr/m2 2.70%
- tr/m2
09/2020
164 tr/m2 0
120 tr/m2 4%
38 tr/m2 0
- tr/m2
10/2020
170 tr/m2 3.66%
112 tr/m2 6.67%
38 tr/m2 0
- tr/m2
11/2020
169 tr/m2 0.59%
114 tr/m2 1.79%
38 tr/m2 0
- tr/m2
12/2020
199 tr/m2 17.75%
139 tr/m2 21.93%
38 tr/m2 0
- tr/m2
01/2021
148 tr/m2 25.63%
138 tr/m2 0.72%
40 tr/m2 5.26%
- tr/m2
02/2021
178 tr/m2 20.27%
134 tr/m2 2.90%
39 tr/m2 2.50%
- tr/m2
03/2021
166 tr/m2 6.74%
134 tr/m2 0
37 tr/m2 5.13%
- tr/m2
04/2021
159 tr/m2 4.22%
122 tr/m2 8.96%
36 tr/m2 2.70%
- tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn