Giá Nhà Đất Đường Lê Gia Định Quận Hai Bà Trưng Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
triệu/m2
%
Căn hộ
triệu/m2
%
Hẻm, ngõ
105 triệu/m2
%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
tr/m2
99 tr/m2
tr/m2
tr/m2
07/2020
256 tr/m2
84 tr/m2 15.15%
29 tr/m2
tr/m2
08/2020
tr/m2 100%
tr/m2 100%
29 tr/m2 0
tr/m2
09/2020
tr/m2
tr/m2
29 tr/m2 0
tr/m2
10/2020
tr/m2
tr/m2
33 tr/m2 13.79%
tr/m2
11/2020
tr/m2
tr/m2
33 tr/m2 0
tr/m2
12/2020
tr/m2
95 tr/m2
33 tr/m2 0
tr/m2
01/2021
tr/m2
tr/m2 100%
33 tr/m2 0
tr/m2
02/2021
tr/m2
tr/m2
33 tr/m2 0
tr/m2
03/2021
tr/m2
tr/m2
33 tr/m2 0
tr/m2
04/2021
tr/m2
105 tr/m2
tr/m2 100%
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn