Giá Nhà Đất Đường Lê Lai Quận 1 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
697 triệu/m2
-%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
- triệu/m2
-%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
588 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
07/2020
774 tr/m2 31.63%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
08/2020
736 tr/m2 4.91%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
09/2020
- tr/m2 100%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
10/2020
691 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
11/2020
- tr/m2 100%
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
12/2020
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
01/2021
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
02/2021
697 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
03/2021
697 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
04/2021
697 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn