Giá Nhà Đất Đường Lê Quang Định Quận Bình Thạnh Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
193 triệu/m2
5,5%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
123 triệu/m2
6,4%
Đất
34,8 triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
164 tr/m2
114 tr/m2
- tr/m2
81 tr/m2
07/2020
186 tr/m2 13.41%
112 tr/m2 1.75%
- tr/m2
79 tr/m2 2.47%
08/2020
198 tr/m2 6.45%
110 tr/m2 1.79%
- tr/m2
82 tr/m2 3.80%
09/2020
189 tr/m2 4.55%
113 tr/m2 2.73%
- tr/m2
95 tr/m2 15.85%
10/2020
185 tr/m2 2.12%
113 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2 100%
11/2020
179 tr/m2 3.24%
109 tr/m2 3.54%
- tr/m2
- tr/m2
12/2020
194 tr/m2 8.38%
116 tr/m2 6.42%
- tr/m2
- tr/m2
01/2021
197 tr/m2 1.55%
116 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2
02/2021
195 tr/m2 1.02%
118 tr/m2 1.72%
- tr/m2
- tr/m2
03/2021
204 tr/m2 4.62%
115 tr/m2 2.54%
- tr/m2
- tr/m2
04/2021
192 tr/m2 5.88%
123 tr/m2 6.96%
- tr/m2
34 tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn