Giá Nhà Đất Đường Lê Thị Hoa TP.Thủ Đức Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
53,6 triệu/m2
-%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
53,8 triệu/m2
16,4%
Đất
40,3 triệu/m2
1,8%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
49 tr/m2
40 tr/m2
- tr/m2
37 tr/m2
07/2020
48 tr/m2 2.04%
37 tr/m2 7.50%
- tr/m2
29 tr/m2 21.62%
08/2020
48 tr/m2 0
41 tr/m2 10.81%
- tr/m2
29 tr/m2 0
09/2020
44 tr/m2 8.33%
43 tr/m2 4.88%
- tr/m2
31 tr/m2 6.90%
10/2020
41 tr/m2 6.82%
42 tr/m2 2.33%
- tr/m2
28 tr/m2 9.68%
11/2020
tr/m2 100%
44 tr/m2 4.76%
- tr/m2
31 tr/m2 10.71%
12/2020
42 tr/m2
44 tr/m2 0
- tr/m2
29 tr/m2 6.45%
01/2021
- tr/m2 100%
44 tr/m2 0
- tr/m2
34 tr/m2 17.24%
02/2021
- tr/m2
44 tr/m2 0
- tr/m2
44 tr/m2 29.41%
03/2021
- tr/m2
46 tr/m2 4.55%
- tr/m2
41 tr/m2 6.82%
04/2021
53 tr/m2
53 tr/m2 15.22%
- tr/m2
40 tr/m2 2.44%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn