Giá Nhà Đất Đường Lê Trực Quận Bình Thạnh Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
177 triệu/m2
7,8%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
139 triệu/m2
3,2%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
168 tr/m2
108 tr/m2
34 tr/m2
52 tr/m2
07/2020
154 tr/m2 8.33%
117 tr/m2 8.33%
- tr/m2 100%
- tr/m2 100%
08/2020
152 tr/m2 1.30%
117 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2
09/2020
148 tr/m2 2.63%
117 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2
10/2020
159 tr/m2 7.43%
117 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2
11/2020
158 tr/m2 0.63%
123 tr/m2 5.13%
- tr/m2
- tr/m2
12/2020
156 tr/m2 1.27%
130 tr/m2 5.69%
- tr/m2
- tr/m2
01/2021
150 tr/m2 3.85%
128 tr/m2 1.54%
- tr/m2
- tr/m2
02/2021
157 tr/m2 4.67%
125 tr/m2 2.34%
- tr/m2
- tr/m2
03/2021
164 tr/m2 4.46%
134 tr/m2 7.20%
- tr/m2
- tr/m2
04/2021
176 tr/m2 7.32%
138 tr/m2 2.99%
- tr/m2
- tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn