Giá Nhà Đất Đường Lê Văn Khương Quận 12 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
59,9 triệu/m2
8,6%
Căn hộ
27,2 triệu/m2
0,7%
Hẻm, ngõ
49,9 triệu/m2
3,5%
Đất
52,9 triệu/m2
7,2%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
60 tr/m2
51 tr/m2
31 tr/m2
47 tr/m2
07/2020
61 tr/m2 1.67%
48 tr/m2 5.88%
36 tr/m2 16.13%
45 tr/m2 4.26%
08/2020
66 tr/m2 8.20%
49 tr/m2 2.08%
37 tr/m2 2.78%
45 tr/m2 0
09/2020
62 tr/m2 6.06%
48 tr/m2 2.04%
35 tr/m2 5.41%
45 tr/m2 0
10/2020
69 tr/m2 11.29%
50 tr/m2 4.17%
26 tr/m2 25.71%
43 tr/m2 4.44%
11/2020
65 tr/m2 5.80%
53 tr/m2 6%
26 tr/m2 0
42 tr/m2 2.33%
12/2020
61 tr/m2 6.15%
53 tr/m2 0
26 tr/m2 0
43 tr/m2 2.38%
01/2021
56 tr/m2 8.20%
52 tr/m2 1.89%
28 tr/m2 7.69%
43 tr/m2 0
02/2021
56 tr/m2 0
49 tr/m2 5.77%
- tr/m2 100%
45 tr/m2 4.65%
03/2021
55 tr/m2 1.79%
48 tr/m2 2.04%
27 tr/m2
49 tr/m2 8.89%
04/2021
59 tr/m2 7.27%
49 tr/m2 2.08%
27 tr/m2 0
52 tr/m2 6.12%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn