Giá Nhà Đất Đường Lê Văn Lương Huyện Nhà Bè Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
45,6 triệu/m2
2,4%
Căn hộ
30,9 triệu/m2
1,8%
Hẻm, ngõ
33,9 triệu/m2
0,8%
Đất
24,4 triệu/m2
1,8%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
48 tr/m2
38 tr/m2
27 tr/m2
22 tr/m2
07/2020
44 tr/m2 8.33%
39 tr/m2 2.63%
27 tr/m2 0
21 tr/m2 4.55%
08/2020
47 tr/m2 6.82%
38 tr/m2 2.56%
28 tr/m2 3.70%
23 tr/m2 9.52%
09/2020
57 tr/m2 21.28%
37 tr/m2 2.63%
25 tr/m2 10.71%
22 tr/m2 4.35%
10/2020
51 tr/m2 10.53%
36 tr/m2 2.70%
27 tr/m2 8%
22 tr/m2 0
11/2020
51 tr/m2 0
34 tr/m2 5.56%
27 tr/m2 0
21 tr/m2 4.55%
12/2020
37 tr/m2 27.45%
35 tr/m2 2.94%
27 tr/m2 0
22 tr/m2 4.76%
01/2021
39 tr/m2 5.41%
34 tr/m2 2.86%
27 tr/m2 0
22 tr/m2 0
02/2021
39 tr/m2 0
35 tr/m2 2.94%
27 tr/m2 0
23 tr/m2 4.55%
03/2021
46 tr/m2 17.95%
33 tr/m2 5.71%
30 tr/m2 11.11%
23 tr/m2 0
04/2021
45 tr/m2 2.17%
33 tr/m2 0
30 tr/m2 0
24 tr/m2 4.35%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn