Giá Nhà Đất Đường Lê Văn Lương Quận 7 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
104 triệu/m2
15.9%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
36,7 triệu/m2
13.9%
Đất
62,9 triệu/m2
13.6%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
111 tr/m2
53 tr/m2
- tr/m2
70 tr/m2
07/2020
118 tr/m2 6.31%
60 tr/m2 13.21%
- tr/m2
70 tr/m2 0
08/2020
109 tr/m2 7.63%
56 tr/m2 6.67%
20 tr/m2
72 tr/m2 2.86%
09/2020
99 tr/m2 9.17%
52 tr/m2 7.14%
20 tr/m2 0
72 tr/m2 0
10/2020
96 tr/m2 3.03%
52 tr/m2 0
16 tr/m2 20%
68 tr/m2 5.56%
11/2020
97 tr/m2 1.04%
52 tr/m2 0
22 tr/m2 37.50%
71 tr/m2 4.41%
12/2020
103 tr/m2 6.19%
56 tr/m2 7.69%
35 tr/m2 59.09%
76 tr/m2 7.04%
01/2021
116 tr/m2 12.62%
50 tr/m2 10.71%
- tr/m2 100%
71 tr/m2 6.58%
02/2021
119 tr/m2 2.59%
47 tr/m2 6%
- tr/m2
77 tr/m2 8.45%
03/2021
123 tr/m2 3.36%
42 tr/m2 10.64%
- tr/m2
72 tr/m2 6.49%
04/2021
104 tr/m2 15.45%
36 tr/m2 14.29%
- tr/m2
62 tr/m2 13.89%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn