Giá Nhà Đất Đường Lò Đúc Quận Hai Bà Trưng Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
257 triệu/m2
0,1%
Căn hộ
triệu/m2
%
Hẻm, ngõ
87,4 triệu/m2
5,3%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
243 tr/m2
110 tr/m2
31 tr/m2
tr/m2
07/2020
285 tr/m2 17.28%
115 tr/m2 4.55%
30 tr/m2 3.23%
tr/m2
08/2020
261 tr/m2 8.42%
121 tr/m2 5.22%
28 tr/m2 6.67%
tr/m2
09/2020
255 tr/m2 2.30%
111 tr/m2 8.26%
29 tr/m2 3.57%
tr/m2
10/2020
261 tr/m2 2.35%
118 tr/m2 6.31%
29 tr/m2 0
tr/m2
11/2020
262 tr/m2 0.38%
118 tr/m2 0
28 tr/m2 3.45%
tr/m2
12/2020
270 tr/m2 3.05%
113 tr/m2 4.24%
30 tr/m2 7.14%
tr/m2
01/2021
268 tr/m2 0.74%
109 tr/m2 3.54%
29 tr/m2 3.33%
tr/m2
02/2021
259 tr/m2 3.36%
97 tr/m2 11.01%
27 tr/m2 6.90%
tr/m2
03/2021
257 tr/m2 0.77%
92 tr/m2 5.15%
31 tr/m2 14.81%
tr/m2
04/2021
257 tr/m2 0
87 tr/m2 5.43%
tr/m2 100%
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn