Giá Nhà Đất Đường Lương Định Của Quận Đống Đa Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
157 triệu/m2
6,2%
Căn hộ
26,5 triệu/m2
9,1%
Hẻm, ngõ
96,2 triệu/m2
2,5%
Đất
70,9 triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
tr/m2
95 tr/m2
29 tr/m2
tr/m2
07/2020
191 tr/m2
96 tr/m2 1.05%
29 tr/m2 0
tr/m2
08/2020
152 tr/m2 20.42%
100 tr/m2 4.17%
29 tr/m2 0
tr/m2
09/2020
187 tr/m2 23.03%
124 tr/m2 24%
29 tr/m2 0
tr/m2
10/2020
189 tr/m2 1.07%
112 tr/m2 9.68%
30 tr/m2 3.45%
tr/m2
11/2020
195 tr/m2 3.17%
105 tr/m2 6.25%
30 tr/m2 0
tr/m2
12/2020
155 tr/m2 20.51%
107 tr/m2 1.90%
31 tr/m2 3.33%
tr/m2
01/2021
130 tr/m2 16.13%
99 tr/m2 7.48%
29 tr/m2 6.45%
tr/m2
02/2021
tr/m2 100%
99 tr/m2 0
29 tr/m2 0
tr/m2
03/2021
167 tr/m2
98 tr/m2 1.01%
29 tr/m2 0
tr/m2
04/2021
156 tr/m2 6.59%
96 tr/m2 2.04%
26 tr/m2 10.34%
70 tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn