Giá Nhà Đất Đường Lý Thái Tổ Quận 10 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
356 triệu/m2
4.3%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
151 triệu/m2
4.0%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
281 tr/m2
147 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
07/2020
285 tr/m2 1.42%
137 tr/m2 6.80%
- tr/m2
- tr/m2
08/2020
303 tr/m2 6.32%
146 tr/m2 6.57%
- tr/m2
- tr/m2
09/2020
273 tr/m2 9.90%
- tr/m2 100%
- tr/m2
- tr/m2
10/2020
290 tr/m2 6.23%
134 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
11/2020
269 tr/m2 7.24%
157 tr/m2 17.16%
- tr/m2
- tr/m2
12/2020
318 tr/m2 18.22%
139 tr/m2 11.46%
- tr/m2
- tr/m2
01/2021
337 tr/m2 5.97%
138 tr/m2 0.72%
- tr/m2
- tr/m2
02/2021
340 tr/m2 0.89%
133 tr/m2 3.62%
- tr/m2
- tr/m2
03/2021
340 tr/m2 0
144 tr/m2 8.27%
- tr/m2
- tr/m2
04/2021
355 tr/m2 4.41%
150 tr/m2 4.17%
- tr/m2
- tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn