Giá Nhà Đất Đường Lý Thái Tổ Quận 10 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
190 triệu/m2
6.7%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
153 triệu/m2
4.6%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
248 tr/m2
133 tr/m2
- tr/m2
- tr/m2
07/2020
242 tr/m2 2.42%
131 tr/m2 1.50%
- tr/m2
- tr/m2
08/2020
239 tr/m2 1.24%
131 tr/m2 0
- tr/m2
- tr/m2
10/2020
244 tr/m2 2.09%
134 tr/m2 2.29%
- tr/m2
- tr/m2
11/2020
244 tr/m2 0
135 tr/m2 0.75%
- tr/m2
- tr/m2
12/2020
213 tr/m2 12.70%
143 tr/m2 5.93%
- tr/m2
- tr/m2
01/2021
197 tr/m2 7.51%
146 tr/m2 2.10%
- tr/m2
- tr/m2
02/2021
198 tr/m2 0.51%
144 tr/m2 1.37%
- tr/m2
- tr/m2
03/2021
203 tr/m2 2.53%
146 tr/m2 1.39%
- tr/m2
- tr/m2
04/2021
190 tr/m2 6.40%
152 tr/m2 4.11%
- tr/m2
- tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn