Giá Nhà Đất Mai Hắc Đế-Hai Bà Trưng Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
573 triệu/m2
3,7%
Căn hộ
triệu/m2
%
Hẻm, ngõ
triệu/m2
%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
421 tr/m2
tr/m2
tr/m2
tr/m2
07/2020
394 tr/m2 6.41%
tr/m2
tr/m2
tr/m2
08/2020
395 tr/m2 0.25%
tr/m2
tr/m2
tr/m2
09/2020
468 tr/m2 18.48%
tr/m2
tr/m2
tr/m2
10/2020
469 tr/m2 0.21%
tr/m2
tr/m2
tr/m2
11/2020
385 tr/m2 17.91%
tr/m2
tr/m2
tr/m2
12/2020
385 tr/m2 0
tr/m2
78 tr/m2
tr/m2
01/2021
385 tr/m2 0
tr/m2
tr/m2 100%
tr/m2
02/2021
tr/m2 100%
tr/m2
tr/m2
tr/m2
03/2021
552 tr/m2
tr/m2
tr/m2
tr/m2
04/2021
572 tr/m2 3.62%
tr/m2
tr/m2
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn