Giá Nhà Đất Đường Minh Khai-Hai Bà Trưng Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
209 triệu/m2
1,7%
Căn hộ
42,5 triệu/m2
10,5%
Hẻm, ngõ
92,3 triệu/m2
10,6%
Đất
146 triệu/m2
4,3%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
157 tr/m2
84 tr/m2
38 tr/m2
150 tr/m2
07/2020
160 tr/m2 1.91%
82 tr/m2 2.38%
35 tr/m2 7.89%
181 tr/m2 20.67%
08/2020
169 tr/m2 5.63%
80 tr/m2 2.44%
35 tr/m2 0
172 tr/m2 4.97%
09/2020
182 tr/m2 7.69%
84 tr/m2 5%
36 tr/m2 2.86%
162 tr/m2 5.81%
10/2020
170 tr/m2 6.59%
81 tr/m2 3.57%
35 tr/m2 2.78%
175 tr/m2 8.02%
11/2020
168 tr/m2 1.18%
84 tr/m2 3.70%
35 tr/m2 0
150 tr/m2 14.29%
12/2020
183 tr/m2 8.93%
89 tr/m2 5.95%
36 tr/m2 2.86%
161 tr/m2 7.33%
01/2021
188 tr/m2 2.73%
85 tr/m2 4.49%
35 tr/m2 2.78%
140 tr/m2 13.04%
02/2021
197 tr/m2 4.79%
83 tr/m2 2.35%
37 tr/m2 5.71%
141 tr/m2 0.71%
03/2021
212 tr/m2 7.61%
83 tr/m2 0
38 tr/m2 2.70%
140 tr/m2 0.71%
04/2021
208 tr/m2 1.89%
92 tr/m2 10.84%
42 tr/m2 10.53%
146 tr/m2 4.29%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn