Giá Nhà Đất Đường Ngô Chí Quốc TP. Thủ Đức Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
57,4 triệu/m2
3,2%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
52,2 triệu/m2
19,4%
Đất
37,1 triệu/m2
19,0%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
58 tr/m2
62 tr/m2
- tr/m2
33 tr/m2
07/2020
58 tr/m2 0
61 tr/m2 1.61%
25 tr/m2
33 tr/m2 0
08/2020
59 tr/m2 1.72%
64 tr/m2 4.92%
- tr/m2 100%
33 tr/m2 0
09/2020
59 tr/m2 0
62 tr/m2 3.13%
- tr/m2
32 tr/m2 3.03%
10/2020
58 tr/m2 1.69%
66 tr/m2 6.45%
- tr/m2
29 tr/m2 9.38%
11/2020
59 tr/m2 1.72%
56 tr/m2 15.15%
23 tr/m2
31 tr/m2 6.90%
12/2020
57 tr/m2 3.39%
58 tr/m2 3.57%
24 tr/m2 4.35%
30 tr/m2 3.23%
01/2021
58 tr/m2 1.75%
47 tr/m2 18.97%
- tr/m2 100%
31 tr/m2 3.33%
02/2021
58 tr/m2 0
48 tr/m2 2.13%
- tr/m2
31 tr/m2 0
03/2021
59 tr/m2 1.72%
43 tr/m2 10.42%
- tr/m2
31 tr/m2 0
04/2021
57 tr/m2 3.39%
52 tr/m2 20.93%
- tr/m2
37 tr/m2 19.35%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn