Giá Nhà Đất Đường Ngô Thì Nhậm-Hai Bà Trưng Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
426 triệu/m2
2,4%
Căn hộ
triệu/m2
%
Hẻm, ngõ
229 triệu/m2
%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
413 tr/m2
219 tr/m2
tr/m2
tr/m2
07/2020
447 tr/m2 8.23%
197 tr/m2 10.05%
tr/m2
tr/m2
08/2020
435 tr/m2 2.68%
208 tr/m2 5.58%
tr/m2
tr/m2
09/2020
426 tr/m2 2.07%
210 tr/m2 0.96%
tr/m2
tr/m2
10/2020
424 tr/m2 0.47%
222 tr/m2 5.71%
tr/m2
tr/m2
11/2020
432 tr/m2 1.89%
tr/m2 100%
tr/m2
tr/m2
12/2020
418 tr/m2 3.24%
223 tr/m2
tr/m2
tr/m2
01/2021
410 tr/m2 1.91%
229 tr/m2 2.69%
tr/m2
tr/m2
02/2021
432 tr/m2 5.37%
229 tr/m2 0
tr/m2
tr/m2
03/2021
415 tr/m2 3.94%
229 tr/m2 0
tr/m2
tr/m2
04/2021
425 tr/m2 2.41%
229 tr/m2 0
tr/m2
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn