Giá Nhà Đất Đường Ngọc Hà Quận Ba Đình Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
195 triệu/m2
0,3%
Căn hộ
21,5 triệu/m2
9,9%
Hẻm, ngõ
130 triệu/m2
10,9%
Đất
83,8 triệu/m2
5,6%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
250 tr/m2
111 tr/m2
tr/m2
85 tr/m2
07/2020
239 tr/m2 4.40%
111 tr/m2 0
tr/m2
82 tr/m2 3.53%
08/2020
210 tr/m2 12.13%
111 tr/m2 0
18 tr/m2
82 tr/m2 0
09/2020
222 tr/m2 5.71%
113 tr/m2 1.80%
21 tr/m2 16.67%
87 tr/m2 6.10%
10/2020
229 tr/m2 3.15%
229 tr/m2 102.65%
27 tr/m2 28.57%
86 tr/m2 1.15%
11/2020
222 tr/m2 3.06%
111 tr/m2 51.53%
tr/m2 100%
82 tr/m2 4.65%
12/2020
210 tr/m2 5.41%
112 tr/m2 0.90%
tr/m2
86 tr/m2 4.88%
01/2021
188 tr/m2 10.48%
111 tr/m2 0.89%
tr/m2
88 tr/m2 2.33%
02/2021
189 tr/m2 0.53%
111 tr/m2 0
tr/m2
88 tr/m2 0
03/2021
195 tr/m2 3.17%
117 tr/m2 5.41%
19 tr/m2
88 tr/m2 0
04/2021
194 tr/m2 0.51%
129 tr/m2 10.26%
21 tr/m2 10.53%
83 tr/m2 5.68%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn