Giá Nhà Đất Đường Ngọc khánh Quận Ba Đình Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
263 triệu/m2
3,4%
Căn hộ
34,7 triệu/m2
4,9%
Hẻm, ngõ
130 triệu/m2
4,3%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
246 tr/m2
128 tr/m2
37 tr/m2
tr/m2
07/2020
246 tr/m2 0
120 tr/m2 6.25%
36 tr/m2 2.70%
tr/m2
08/2020
246 tr/m2 0
121 tr/m2 0.83%
41 tr/m2 13.89%
tr/m2
09/2020
244 tr/m2 0.81%
119 tr/m2 1.65%
36 tr/m2 12.20%
tr/m2
10/2020
210 tr/m2 13.93%
124 tr/m2 4.20%
36 tr/m2 0
tr/m2
11/2020
203 tr/m2 3.33%
127 tr/m2 2.42%
36 tr/m2 0
tr/m2
12/2020
222 tr/m2 9.36%
133 tr/m2 4.72%
35 tr/m2 2.78%
tr/m2
01/2021
278 tr/m2 25.23%
124 tr/m2 6.77%
35 tr/m2 0
tr/m2
02/2021
312 tr/m2 12.23%
124 tr/m2 0
33 tr/m2 5.71%
tr/m2
03/2021
272 tr/m2 12.82%
124 tr/m2 0
33 tr/m2 0
tr/m2
04/2021
262 tr/m2 3.68%
129 tr/m2 4.03%
34 tr/m2 3.03%
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn