Giá Nhà Đất Đường Nguyễn Ảnh Thủ-Quận 12 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
65,7 triệu/m2
12,4%
Căn hộ
triệu/m2
%
Hẻm, ngõ
29,3 triệu/m2
0,6%
Đất
36,1 triệu/m2
0,6%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
75 tr/m2
50 tr/m2
tr/m2
32 tr/m2
07/2020
74 tr/m2 1.33%
46 tr/m2 8%
tr/m2
32 tr/m2 0
08/2020
71 tr/m2 4.05%
45 tr/m2 2.17%
tr/m2
33 tr/m2 3.13%
09/2020
76 tr/m2 7.04%
38 tr/m2 15.56%
tr/m2
30 tr/m2 9.09%
10/2020
75 tr/m2 1.32%
32 tr/m2 15.79%
tr/m2
32 tr/m2 6.67%
11/2020
72 tr/m2 4%
34 tr/m2 6.25%
5 tr/m2
34 tr/m2 6.25%
12/2020
66 tr/m2 8.33%
29 tr/m2 14.71%
5 tr/m2 0
35 tr/m2 2.94%
01/2021
71 tr/m2 7.58%
30 tr/m2 3.45%
5 tr/m2 0
34 tr/m2 2.86%
02/2021
71 tr/m2 0
30 tr/m2 0
tr/m2 100%
36 tr/m2 5.88%
03/2021
74 tr/m2 4.23%
29 tr/m2 3.33%
tr/m2
36 tr/m2 0
04/2021
65 tr/m2 12.16%
29 tr/m2 0
tr/m2
36 tr/m2 0
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn