Giá Nhà Đất Đường Nguyễn Ảnh Thủ Quận 12 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
87,7 triệu/m2
2,1%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
45,7 triệu/m2
0,2%
Đất
26,5 triệu/m2
7,87,8%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
76 tr/m2
44 tr/m2
- tr/m2
19 tr/m2
07/2020
76 tr/m2 0
45 tr/m2 2.27%
- tr/m2
26 tr/m2 36.84%
08/2020
77 tr/m2 1.32%
46 tr/m2 2.22%
- tr/m2
21 tr/m2 19.23%
09/2020
77 tr/m2 0
46 tr/m2 0
- tr/m2
21 tr/m2 0
10/2020
79 tr/m2 2.60%
39 tr/m2 15.22%
- tr/m2
18 tr/m2 14.29%
11/2020
83 tr/m2 5.06%
46 tr/m2 17.95%
- tr/m2
15 tr/m2 16.67%
12/2020
84 tr/m2 1.20%
46 tr/m2 0
- tr/m2
17 tr/m2 13.33%
01/2021
81 tr/m2 3.57%
48 tr/m2 4.35%
- tr/m2
- tr/m2 100%
02/2021
82 tr/m2 1.23%
51 tr/m2 6.25%
- tr/m2
- tr/m2
03/2021
85 tr/m2 3.66%
45 tr/m2 11.76%
- tr/m2
24 tr/m2
04/2021
87 tr/m2 2.35%
45 tr/m2 0
- tr/m2
26 tr/m2 8.33%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn