Giá Nhà Đất Đường Nguyễn Bình Huyện Nhà Bè Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
58,8 triệu/m2
-%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
43,8 triệu/m2
1,1%
Đất
33 triệu/m2
2,0%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
46 tr/m2
40 tr/m2
- tr/m2
30 tr/m2
07/2020
50 tr/m2 8.70%
44 tr/m2 10%
29 tr/m2
30 tr/m2 0
08/2020
56 tr/m2 12%
40 tr/m2 9.09%
- tr/m2 100%
30 tr/m2 0
09/2020
59 tr/m2 5.36%
40 tr/m2 0
- tr/m2
29 tr/m2 3.33%
10/2020
48 tr/m2 18.64%
40 tr/m2 0
- tr/m2
29 tr/m2 0
11/2020
46 tr/m2 4.17%
41 tr/m2 2.50%
- tr/m2
29 tr/m2 0
12/2020
46 tr/m2 0
43 tr/m2 4.88%
- tr/m2
30 tr/m2 3.45%
01/2021
49 tr/m2 6.52%
40 tr/m2 6.98%
- tr/m2
30 tr/m2 0
02/2021
49 tr/m2 0
42 tr/m2 5%
- tr/m2
31 tr/m2 3.33%
03/2021
- tr/m2 100%
43 tr/m2 2.38%
- tr/m2
32 tr/m2 3.23%
04/2021
58 tr/m2
43 tr/m2 0
- tr/m2
33 tr/m2 3.13%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn