Giá Nhà Đất Đường Nguyễn Công Hoan Quận Ba Đình Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
282 triệu/m2
0,9%
Căn hộ
triệu/m2
%
Hẻm, ngõ
112 triệu/m2
9,6%
Đất
triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
279 tr/m2
133 tr/m2
tr/m2
tr/m2
07/2020
282 tr/m2 1.08%
133 tr/m2 0
49 tr/m2
tr/m2
08/2020
275 tr/m2 2.48%
133 tr/m2 0
tr/m2 100%
tr/m2
09/2020
274 tr/m2 0.36%
127 tr/m2 4.51%
tr/m2
tr/m2
10/2020
296 tr/m2 8.03%
124 tr/m2 2.36%
tr/m2
tr/m2
11/2020
267 tr/m2 9.80%
136 tr/m2 9.68%
27 tr/m2
tr/m2
12/2020
281 tr/m2 5.24%
142 tr/m2 4.41%
32 tr/m2 18.52%
tr/m2
01/2021
289 tr/m2 2.85%
133 tr/m2 6.34%
27 tr/m2 15.63%
tr/m2
02/2021
279 tr/m2 3.46%
123 tr/m2 7.52%
tr/m2 100%
tr/m2
03/2021
279 tr/m2 0
123 tr/m2 0
tr/m2
tr/m2
04/2021
282 tr/m2 1.08%
111 tr/m2 9.76%
tr/m2
tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn