Giá Nhà Đất Đường Nguyễn Đức Cảnh Quận 7 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
73,7 triệu/m2
-%
Căn hộ
44,3 triệu/m2
0.5%
Hẻm, ngõ
98,3 triệu/m2
-%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
146 tr/m2
- tr/m2
43 tr/m2
- tr/m2
07/2020
- tr/m2 100%
- tr/m2
43 tr/m2 0
- tr/m2
08/2020
- tr/m2
- tr/m2
45 tr/m2 4.65%
- tr/m2
09/2020
118 tr/m2
- tr/m2
43 tr/m2 4.44%
- tr/m2
10/2020
118 tr/m2 0
- tr/m2
42 tr/m2 2.33%
- tr/m2
11/2020
101 tr/m2 14.41%
- tr/m2
43 tr/m2 2.38%
- tr/m2
12/2020
102 tr/m2 0.99%
- tr/m2
42 tr/m2 2.33%
- tr/m2
01/2021
- tr/m2 100%
- tr/m2
43 tr/m2 2.38%
- tr/m2
02/2021
- tr/m2
- tr/m2
43 tr/m2 0
- tr/m2
03/2021
- tr/m2
- tr/m2
44 tr/m2 2.33%
- tr/m2
04/2021
73 tr/m2
- tr/m2
44 tr/m2 0
98 tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn