Giá Nhà Đất Đường Nguyễn Khánh Toàn Quận Cầu Giấy Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền,phố
255 triệu/m2
7%
Căn hộ
21.6 triệu/m2
3.6%
Hẻm,ngõ
134 triệu/m2
12.3%
Đất
108 triệu/m2
%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
6/2020
209 tr/m2
118 tr/m2
tr/m2
82 tr/m2
7/2020
251 tr/m2 20.10%
116 tr/m2 1.69%
26 tr/m2
89 tr/m2 8.54%
8/2020
235 tr/m2 6.37%
116 tr/m2 0
tr/m2 100%
99 tr/m2 11.24%
9/2020
233 tr/m2 0.85%
115 tr/m2 0.86%
146 tr/m2
93 tr/m2 6.06%
10/2020
262 tr/m2 12.45%
110 tr/m2 4.35%
146 tr/m2 0
80 tr/m2 13.98%
11/2020
250 tr/m2 4.58%
113 tr/m2 2.73%
149 tr/m2 2.05%
78 tr/m2 2.50%
12/2020
237 tr/m2 5.20%
113 tr/m2 0
tr/m2 100%
81 tr/m2 3.85%
1/2021
245 tr/m2 3.38%
104 tr/m2 7.96%
21 tr/m2
tr/m2 100%
2/2021
229 tr/m2 6.53%
113 tr/m2 8.65%
21 tr/m2 0
tr/m2
3/2021
237 tr/m2 3.49%
119 tr/m2 5.31%
22 tr/m2 4.76%
tr/m2
4/2021
254 tr/m2 7.17%
134 tr/m2 12.61%
21 tr/m2 4.55%
107 tr/m2
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn