Giá Nhà Đất Đường Nguyễn Khuyến Quận Hà Đông Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền,phố
109 triệu/m2
7.8%
Căn hộ
22.8 triệu/m2
2.7%
Hẻm,ngõ
93,9 triệu/m2
4.7%
Đất
76.7 triệu/m2
13.5%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
6/2020
86 tr/m2
80 tr/m2
20 tr/m2
88 tr/m2
7/2020
101 tr/m2 17.44%
82 tr/m2 2.50%
20 tr/m2 0
82 tr/m2 6.82%
8/2020
106 tr/m2 4.95%
88 tr/m2 7.32%
21 tr/m2 5%
80 tr/m2 2.44%
9/2020
105 tr/m2 0.94%
85 tr/m2 3.41%
20 tr/m2 4.76%
82 tr/m2 2.50%
10/2020
109 tr/m2 3.81%
88 tr/m2 3.53%
21 tr/m2 5%
83 tr/m2 1.22%
11/2020
108 tr/m2 0.92%
87 tr/m2 1.14%
20 tr/m2 4.76%
85 tr/m2 2.41%
12/2020
121 tr/m2 12.04%
84 tr/m2 3.45%
19 tr/m2 5%
93 tr/m2 9.41%
1/2021
118 tr/m2 2.48%
83 tr/m2 1.19%
19 tr/m2 0
tr/m2 100%
2/2021
121 tr/m2 2.54%
89 tr/m2 7.23%
20 tr/m2 5.26%
96 tr/m2
3/2021
117 tr/m2 3.31%
89 tr/m2 0
22 tr/m2 10%
88 tr/m2 8.33%
4/2021
109 tr/m2 6.84%
93 tr/m2 4.49%
22 tr/m2 0
76 tr/m2 13.64%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn