Giá Nhà Đất Đường Nguyễn Lương Bằng-Quận 7 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
180 triệu/m2
-%
Căn hộ
54,4 triệu/m2
0.3%
Hẻm, ngõ
- triệu/m2
-%
Đất
- triệu/m2
-%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
200 tr/m2
- tr/m2
53 tr/m2
60 tr/m2
07/2020
200 tr/m2 0
- tr/m2
54 tr/m2 1.89%
51 tr/m2 15%
08/2020
200 tr/m2 0
- tr/m2
54 tr/m2 0
62 tr/m2 21.57%
09/2020
184 tr/m2 8%
- tr/m2
55 tr/m2 1.85%
45 tr/m2 27.42%
10/2020
211 tr/m2 14.67%
- tr/m2
52 tr/m2 5.45%
60 tr/m2 33.33%
11/2020
184 tr/m2 12.80%
29 tr/m2
53 tr/m2 1.92%
62 tr/m2 3.33%
12/2020
176 tr/m2 4.35%
- tr/m2 100%
52 tr/m2 1.89%
43 tr/m2 30.65%
01/2021
180 tr/m2 2.27%
- tr/m2
53 tr/m2 1.92%
39 tr/m2 9.30%
02/2021
180 tr/m2 0
- tr/m2
52 tr/m2 1.89%
61 tr/m2 56.41%
03/2021
180 tr/m2 0
- tr/m2
54 tr/m2 3.85%
67 tr/m2 9.84%
04/2021
180 tr/m2 0
- tr/m2
54 tr/m2 0
- tr/m2 100%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn