Giá Nhà Đất Đường Nguyễn Thị Búp Quận 12 Năm 2022

Loại
Giá trung bình
Mặt tiền, phố
74,8 triệu/m2
4,0%
Căn hộ
- triệu/m2
-%
Hẻm, ngõ
38,9 triệu/m2
16,8%
Đất
19,3 triệu/m2
8,6%


Xu thế giá

 
Mặt tiền, phố
Hẻm, ngõ
Căn hộ
Đất
06/2020
59 tr/m2
52 tr/m2
- tr/m2
20 tr/m2
07/2020
64 tr/m2 8.47%
53 tr/m2 1.92%
- tr/m2
19 tr/m2 5%
08/2020
64 tr/m2 0
45 tr/m2 15.09%
- tr/m2
19 tr/m2 0
09/2020
65 tr/m2 1.56%
50 tr/m2 11.11%
- tr/m2
17 tr/m2 10.53%
10/2020
64 tr/m2 1.54%
51 tr/m2 2%
25 tr/m2
16 tr/m2 5.88%
11/2020
65 tr/m2 1.56%
49 tr/m2 3.92%
27 tr/m2 8%
16 tr/m2 0
12/2020
67 tr/m2 3.08%
50 tr/m2 2.04%
- tr/m2 100%
16 tr/m2 0
01/2021
65 tr/m2 2.99%
50 tr/m2 0
- tr/m2
19 tr/m2 18.75%
02/2021
71 tr/m2 9.23%
- tr/m2 100%
- tr/m2
19 tr/m2 0
03/2021
71 tr/m2 0
46 tr/m2
- tr/m2
17 tr/m2 10.53%
04/2021
74 tr/m2 4.23%
38 tr/m2 17.39%
- tr/m2
19 tr/m2 11.76%
Xem môi giới vùng này
Tắt

Nhập số điện thoại của bạn